Liên hệ


    Tiệc Outside 37A Hùng Vương

    Địa chỉ: 37A Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội
    Điện thoại: 0888.69.3737 | 0888.91.3737 | 0888.98.3737
    Email: tiecoutside37hungvuong@gmail.com
    Facebook: https://facebook.com/tiecoutside37hungvuong